Knihy


( alebo čo za mňa napísali iní...)

- zozbierané počas štúdia na vysokej škole

 

 

Míla Tomášová :

Za čas a prostor

Třpyt prázdna -

Světlo vědomí -

Prúzračný svět – zdroj nevýslovnej múdrosti, čerpanej z najhlbšieho vedomia.

Setkání 1,2,3,4 – záznamy z prednášok. Prepísané záznamy zo stretnutí s hľadajúcimi, na ktorých odpovedá pýtajúcim sa na ich otázky. . odpovede čerpané z najhlbšej intuície, pretkané príslovečným autorkiným humorom.

Vnitřní pramen –  kratučké eseje napísané z najhlbšieho Poznania

Veľmi inšpiratívne sú nahrané kazety manželov Tomášových (je možné si ich zakúpiť z vydavateľstva Avatar) od Míly Podání rukou, Dopisy duchovnímu příteli, Svoboda Ducha, Budhistický večer, Vnitřní krása, Kaleidoskop života, Miluj svúj život, Cesta posvátného býka, Předvánoční beseda, Za čas a prostor od pána Tomáša Bhaktijóga, Cesta sebeodevzdání, Záblesky poznání, Odhalení věčnosti, Meditace bdělé přítomnosti, Temná noc duše... od oboch manželov Setkání, Otázky a odpovědi zo stretnutí s nimi, kde priamo na prednáškach odpovedajú prítomným na ich otázky. Ak ich zvnútornene počúvame nájdeme odpovede na hlboké otázky.

Eduard a Míla Tomášovi

Po stopách zlatého věku

Praxe jogové filozofie

Poselství

Eduard Tomáš

Milarepa – prastarý príbeh hľadania Pravdy.

Pamäti mystika – spomienky, príbehy zo života .

999 otázok na ceste sebepoznání – odpovede na otázky hľadajúcich s typickým filozofickým nádychom odpovedí autora

108 meditací – rôzne meditácie autora

Cestami sebepoznání – zaznamenaný cyklus prednášok v rozhlase

Metafyzické příběhy – neuveriteľné príhody zo skutočného života, skrývajúce hlbokú múdrosť

Úvod do integrálnej jógy

Sogjal RinpočheTibetská kniha o živote a smrti – nádherná kniha hlboko súcitného, láskavého autora, čerpajúca z tibetských prameňov najhlbšej múdrosti.

Záblesky vedomia – krátke múdrosti – výber z predošlej knihy, skrátený .

Sanaya Roman

Žít s radostí

Osobní síla

Duchovní rúst

Být svým vyšším já

Láska duše – praktické, veľmi múdre knihy autorky, - kľúč k nájdeniu osobnej sily, duchovnej transformácii do jemnejších rovín lásky, praktické cvičenia

Púndža

Procitni a chechtej se

Jedna z tých kníh, ktorá ide priamo ku koreňu duch. hľadania.

Linda JohnsenováDcery bohyne – inšpiratívne príbehy žien svätíc.

Anker Larzen

Kameň mudrcov – duchovný román, rôzne cesty hľadania, z najhlbšej múdrosti.

Dveře dokořán – malá knižôčka autorovej výpovede Cesty

Mons. Vrablec Pozvanie k zenovej meditácii – unikátny spis autora, ktorý sa snaží využívať poznatky z iných duchovných ciest k rozvoju prehĺbenia duchovného vnímania a pochopenia hlbokých právd Kristových, pre kňazov i ostatných

Tadeus Golas - Líného muže - ženy cesta k osvícení

Aštavakragíta – báseň toho, kto žil v Poznaní

Jak číst Astavakragítu – Eduard Tomáš radí, ako sa zžiť s textom

Drgdršjavivéka – ťažké lúskanie, no kto prečíta, veľa pochopí

Francesco de Osuna  - Ponorenie

Jedna z prvých mystických kníh, ktorá ma veľmi inšpirovala

Rabíndranáth Thákur

Autor, ktorého hlavne krátke básne boli pre mňa očarením

MassováLen tíško, pokojne

s  touto knihou sme na v začiatkom učili meditovať.

Iba láska – výroky malej Terezky, všetko z jedného prameňa, čítajúc nachádza človek zrovnania z inými... k akej múdrosti došla svojou „malou“ cestou

Sv. František – milý svätec

Mistr Eckhart – hlboká múdrosť – „Vzdajte sa Boha, pre Boha!“

Gora Devi – indický denník – Dva roky s Babádžím – výpoveď autorky, ktorá žila 14 rokov v jeho blízkosti – premena jej vnímania sveta

JóganandaŽivotopis Jógina, krásne inšpiratívne

Šri Ramana MaharšiŽivot veľkého mudrca z Arunáčaly v obrazoch (Avatar) –  krásne pravdivá a láskavá

Kdo jsem já? – Tak pravil Ramana Maháriši – v preklade Jiřího Vaceka – výpovede jedného z najznámejších mudrcov sveta.

Osho

Cesta bílého oblaku

Oranžová kniha meditácií

Perly v kapse u vesty - múdrosť

Patrícia AnzariPrameny poznání

Marta Foučková Jsem a Já jsem

(autorka lieči návratmi do minulých životov)

Krischnamurti

Volnost, která neví

Krischnamurtiho deník

Krischnamurtiho čítanka

Tázání po nemožném

Vnitřní revoluce

Komentár o živote (môj milý autor)

Genpo Merzel – Oko nikdy nespí – zo zenového súdka

Zen, I, II, III.

Eckart Tolle – Moc přítomného okamžiku – ako sa obrátil, jedna z tých najúžasnejších kníh idúca priamo ku koreňu

Šrí Nisargadata Maharadž

Já jsem nektar nemrtelnosti – žil v Poznaní obyčajný praktický život

Paul Brunton

Perspektívy

Eseje o hledání,

Tajnosti .      - skôr filozofické úvahy o hľadaní

Anthony de Mello

Minútové nesmysly

Spev vtáka

K pramenúm

Modlitba žaby - krátke vtipné múdrosti

Miro Slav Švický

Čaro prírody – pôvodné slovenské meditácie

Čaro štyroch živlov – živé cvičenie

Jampolsky – Odpustenie najúčinejší liek – (skutočne  najúčinejší)

Lazarev Diagnostika karmy ( vývoj autora v 4 knihách)

Forest Carter - Škola malého stromu

Jean Giono – Muž, ktorý sadil stromy

Marlo Morganová -

Posolstvo od protinožcov

Redfield –Celestínske proroctvo

krásne príbehy, plné životnej múdrosti, výborne sa číta, skôr oddychovky

JungDuša moderného človeka – pohľad psychológa, už s hlbokou múdrosťou

Svámí Vivékananda

Slova o ceste lásky

-  aj hinduizmus ide na koreň, kto je opravdivý

Životopis sv. Issy – záznam o živote a učení  Krista, pochádzajúceho z kláštora Hemis

Maitreyi D. PiontekováTao ženy

Praktické rady a cvičenia orientované ženám.

Fridjof CapraTao fyziky, aj vedci už prichádzajú k rovnakým záverom ako mystici

Kahlil Gibran – Prorok, krásne básne múdrosti písané z hlbokého poznania života.

Šienšanský mudrc – kratučký príbeh, rozhovor s mudrcom žijúcim v samote.

Zen Graffiti – zenové múdrosti v skratke

G. Padmasamhava Prekážky na duchovnej ceste

Elizabeth Haich – Zasvätenie – románový príbeh s mystikou. Učenie objasňujúce večné zákony vesmíru a ľudskej duše, ako sa zasväcovalo v pyramídach...

Sexuálna sila a jóga – autorka rozpráva o tej istej sile, ktorá sa postupne transformuje a pripravuje človeka k prerodu, vývoj v jednotlivých fázach, vysvetlenie mnohých citátov, ktoré ukrývali vedenie

Gándyho životopis

Renzo Allegri – Matka chudých, skutočná Kristova láska prúdi zo srdca matky Terezy, ako byť pre iných

Richard RohrDivý muž , zaujímavý pohľad na muža v súčasnosti.

Adžana – ČaTiché lesné jazierko – múdre čítanie realizovaného autora z prostredia Thajského kláštora v lese.

Neale Donald Walsch – Rozhovory s Bohom, inšpiratívne rozhovory.

Rozhovory pre deti – dve dušičky sa dohodnú, že jedna z nich bude tou, ktorej treba odpustiť, vedieť tak na to nezabudnúť

Vlastimil Marek Nová doba porodní – ako ovplyvňuje pôrod celý život človeka, celú popularitu, pútavé čítanie.

Tajné dejiny hudby – ako vnímať hudbu ináč ako sme zvyknutý, čo je všetko za tým.

Benjamin Klein – Poznaj svojho anjela - telesné postihnutie nie je prekážkou ducha, čo sa za tým skrýva – tajomstvá duše.

FynnBože, tu Anna – malé dievčatko nachádza odpovede v sebe, čarovné...

Launa HuffinesSebaliečenie svetlom – autorka sa spájala s liečiacimi anjelmi,  postupy ako sa vyliečiť .

Jana Hašplová – Masáže detí a kojencov, u mnohých domorodých kmeňov sa umenie masáže predáva z pokolenia na pokolenie, my sme zabudli na dotyky, hladenia.

Aromaterapeutická masáž – jednoduché masáže na vyladenie organizmu

Gabriel MojayAromaterapia pre liečenie duše, pomoc pre širokú škálu  emocionálnych, mentálnych a spirituálnych problémov

Karel Funk – Mystik a učiteľ František Drtikol, zozbierané úvahy

Vladimir Megre Anastazia, románový príbeh o stretnutí s hlbokou múdrosťou ženy, vševedkyňe žijúcej v sibírskej tajge, krásne čítanie - čistota úmyslu robí človeka všemohúcim vševedúcim  - zo série Zvoniace cédre Ruska.(9 dielov)

Clarissa Pinkola Estés - Ženy, ktoré behali s vlkmi, kniha oslavujúca chytrosť, odvahu a neskrotnosť žien. Mýty a príbehy archetypov divokých žien.

Xokonoschtletl Príbehy a múdrosti astéckych indiánov.

Doreen Virtue, Ph.D. – Liečenie s vílami, posolstvo, láska a liečenie zo sveta anjelov a víl.

-  Anjelské meditácie

Emanuelova knihaPosolstvo z duchovných svetov, zostavili Rodegastová, Stantonová

Sai Baba promlová o vztazích – prostredníctvom Staphana v.Stepski-Doliwa, úžasná kniha plná praktickej múdrosti pre náš život, pre vzťahy, pre uskutočnenie svetla, lásky, dobra

Eileen CaddyováOtváranie dverí dovnútra, úžasná kniha plná najhlbšej múdrosti, na každý deň v roku  -  čítanie pre dušu

Rhonda ByrneSekret – Tajomstvo, pozoruhodná kniha o práci s mysľou

Sv.Faustína KowalskaDenníček, múdre zápisky pre inšpiráciu, krásna kniha

Tomáš Keltner – Transformace vědomí – skutočne posúvajúca kniha

 

Späť

Copyright 2009 © Anna Fedáková. All rights reserved.
Zatvoriť okno